Före och efter bilder från 2014

 
Före och efter på bilder från i 2014 som fått nya redigeringar nu i Januari i Photoshop.